Γεώργιος Κέλογλου

Δικηγόρος

CVWEB.
CVWEB.
CVWEB.

"Ο δικηγόρος Γιώργος Κέλογλου διατηρεί το δικηγορικό γραφείο του στη Θεσσαλονίκη, όπου ασκεί ενεργή και μάχιμη δικηγορία σε όλους τους τομείς του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου. Διαθέτοντας την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση, παρέχει νομικές συμβουλές και υπηρεσίες, εκπροσωπώντας τόσο φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), όσο και νομικά πρόσωπα "

HTML, CSS, Javascript, PHP

ιστοσελίδα

© 2019 Κατασκεύη Ιστοσελίδων - CVWEB.

www.000webhost.com